Läpinäkyvää vikapalvelua myös mobiilisti

Elenian sähköverkon vikapalvelu on tehty täysin läpinäkyväksi asiakkaille ja muille sidosryhmille. Yhtiö palvelee asiakkaita reaaliaikaisella tiedolla sähkökatkoissa puhelimitse, maksuttomin tekstiviestein, nettikartalla sekä nyt myös mobiilipalveluna.

Vuonna 2013 suosiotaan kasvatti uusi Elenia Mukana -mobiilipalvelu, joka tehostaa palvelua myös sähkökatkojen hoidossa. Maksuttomalla mobiilipalvelulla, jota asiakkaat voivat käyttää älypuhelimilla ja tableteilla, voi tarkistaa onko käyttökohteessa sähköt päällä. Sovelluksella asiakas voi myös tehdä vikailmoituksen sähköisesti sekä liittää mukaan kuvan vikakohteesta tai verkkoa uhkaavasta viasta.

Elenia on toiminut vuoden 2001 Janika-myrskystä lähtien varautumissuunnitelman mukaan laajoissa sähkönjakelun häiriöissä, joita aiheuttavat myrskyt, lumikuormat ja ukkoset. Varautumissuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Viimeisin kattava päivitys tehtiin vuonna 2013, jolloin suurhäiriöihin varautumisesta ja niiden hoitamisesta järjestettiin laajamittainen perehdytys henkilöstölle. Normaalit sähkökatkotilanteet hoidetaan vikapalveluprosessin mukaisesti.

Uudesta sähkömarkkinalaista vaateita sähkökatkojen hoitoon

Vuonna 2013 voimaan tullut, uudistettu sähkömarkkinalaki parantaa asiakkaan asemaa. Laki asettaa tavoitteet kuinka kauan sähkökatkot saavat kestää. Asemakaava-alueella aikaraja on enintään kuusi tuntia, muualla keskeytyksen yläraja on 36 tuntia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kuten saarikohteet. Rajat tulevat voimaan porrastetusti siten, että laatuvaatimus koskee 50 prosenttia asiakkaista vuoden 2019 loppuun mennessä ja kaikkia asiakkaita vuoden 2028 loppuun mennessä.

Elenia on Suomen ainoa verkkoyhtiö, joka maksaa omaa hyvitystä yli 6 tunnin sähkökatkoista. Tämä toimintatapa otettiin käyttöön jo vuonna 2009. Lakisääteiset vakiokorvaukset sekä omat hyvitykset maksetaan automaattisesti.

Urakoitsijakumppanit mukana palvelukehityksessä

Loppuvuoden 2013 neljä myrskyä - Reima, Eino, Oskari ja Seija - osuivat kaikki Elenian verkkoalueelle. Erityisesti Eino- ja Seija-myrskyt saivat aikaan lähes yhtä laajamittaista tuhoa kuin pahimmat koetut myrskyt Janika 2001 ja Tapani- ja Hannu-myrskyt joulukuussa 2011. Sähköverkko vaurioitui laajalti Lounais-, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sähkökatkojen korjausurakkaan osallistui neljässä myrskyssä kaikkiaan yli 700 henkeä.

Älykkäät etäluettavat mittarit, jotka Elenia otti käyttöön ensimmäisenä verkkoyhtiönä verkon käyttötoimintaan vuonna 2010, nopeuttivat viankorjausta merkittävästi myös 2013 myrskyissä. Mittareilla tehdään kohdennettuja tarkistuksia alueittain ja korjauspartiot pääsevät entistä ripeämmin suoraan vikakohteeseen. 

Näidenkin syysmyrskyjen jälkeen varautumissuunnitelma toimintatapoineen käytiin järjestelmällisesti läpi toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi. Kehitystyöhön osallistuvat myös Elenian urakoitsijakumppanit. Kumppaniyhteistyö on tehokkain tapa toimia sähkökatkotilanteissa, jolloin korostuu tarve työvoiman nopea liikkumiseen viankorjaustöiden edetessä.

Urakoitsijoiden kumppanuusyhteistyössä Elenia on ottanut käyttöön edelläkävijänä uusia toimintamalleja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi Elenian sähköverkon hallinnan tietojärjestelmät on avattu kumppaneille etäkäyttöön.

Sähköverkkotekniikan, tietoliikenteen ja ohjelmistojen kehitys yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa on nopeuttanut sähköverkon vika-alueiden rajaamista ja sähköjen palauttamista. Merkittävälle osalle asiakkaista voidaan vikatilanteissa palauttaa sähköt automaatiolaitteiden ohjauksilla. Elenian sähköverkon automaatiolaitteiden tietoliikenneratkaisu hyödyntää langattomia laajakaista- ja satelliittiyhteyksiä, mikä nopeuttaa toimintaa. Jo vuoden 2011 lopussa Elenia otti käyttöön edistyksellisen ohjelmistoratkaisun, joka hyödyntää älykkään sähköverkon komponentteja ja mahdollistaa täysin automatisoidusti toimivan vianpaikannuksen, vianerotuksen sekä jakelun palautuksen runkoverkon vioissa.