Elenia Säävarma - korvausinvestoinnit kasvoivat

Elenia Oy kasvatti vuonna 2013 sähköverkon korvausinvestointeja vuosille 2012-2027 investointisuunnitelmansa mukaan lisäämällä jakeluverkon maakaapelointia. Yhtiö jatkoi panostusta investointisuunnitelman toteutusta ja seurantaa palvelevaan IT-kehitykseen. Investointisuunnitelmassa on otettu huomioon sähkömarkkinalaissa asetetut toimitusvarmuustavoitteet ja yhtiön omat strategiset tavoitteet. Näitä tavoitteita ovat:

  • toimitusvarmuuden parantuminen
  • säävarmassa verkossa olevien asiakkaiden määrän kasvu
  • investointitehokkuus

Elenian tavoitteena on nostaa maakaapeloidun sähköverkon osuus verkosta 70 %:iin vuoteen 2028 mennessä. Yhtiö maakaapeloi sähköverkkoaan 1600 – 2200 kilometriä vuodessa.

Elenia julkaisi www.elenia.fi -sivustollaan Elenia Säävarma -brändin ja kartan, josta asiakkaat ja sidosryhmät voivat seurata säävarman, maakaapeloidun sähköverkon rakentamisen etenemistä paikallisesti eri puolilla Elenian verkkoaluetta. Sivustolla julkaistiin kartta myös sähköverkon kunnossapitotoimenpiteistä.

Elenialle kansainvälinen sertifikaatti sähköverkon hallinnan laadusta

Elenia sai vuonna 2013 arvostetun PAS 55 -sertifikaatin laadukkaasta sähköverkon hallinnasta brittiläiseltä, yritysten turvallisuuteen ja riskien hallintaan erikoistuneelta Lloyd's Registeriltä. PAS 55 -sertifikaatti on kansainvälinen tunnustus Elenian sähköverkon kehittämisen, rakentamisen, kunnossapidon ja käytön laadusta. Suomessa sertifikaatin on aiemmin saanut kantaverkkoyhtiö Fingrid. Lloyd´s Registerin mukaan suoraan kotitalouksille sähkön jakavista sähköverkkoyhtiöistä Elenia on ensimmäinen sertifikaatin saaja Pohjoismaissa.

Jatkossa PAS 55:n vaatimukset ohjaavat Elenian sähköverkon rakentamista, kunnossapitoa ja vianhoitoa. Näin varmistetaan, että yhtiö ylläpitää ja uudistaa sähköverkkoa vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Sertifikaatti edellyttää myös Elenian palvelun- ja tavarantoimittajilta sitoutumista yhtiön toimintatapojen mukaiseen laadukkaaseen ja vastuulliseen toimintaan.