Kehitystyö asiakasrajapinnassa eteni monella rintamalla

Elenia Lämmöllä on noin 5000 asiakassopimusta, joista noin 2000 on tehty kotitalouksien kanssa. Yhtiön lämmittämissä kiinteistöissä asuu noin 85 000 suomalaista yli 10 paikkakunnalla. Elenia Lämmön suurin asiakassegmentti on asuinkiinteistöt, joille lämpöenergian kokonaismyynnistä menee noin 40 %. Sekä yritysasiakkaiden että kuntien ja valtion kiinteistöjen osuus kokonaismyynnistä on noin 28 %. Kaukolämpöliiketoiminnan lisäksi Elenia Lämpö harjoittaa maakaasun paikallisjakelua kuudessa taajamassa suurimpana asiakassegmenttinään teolliset asiakkaat.

Elenia Lämpö onnistui vuonna 2013 uusasiakashankinnassa hyvin. Useat asiakkaat päättivät ottaa kiinteistönsä lämmitysmuodoksi kaukolämmön, mikä kertoo sekä kaukolämmön hyvästä kilpailukyvystä muihin lämmitysvaihtoehtoihin verrattuna että Elenia Lämmön kyvystä vastata asiakkaiden tarpeisiin. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksien mukaan Elenia Lämpö eteni vuonna 2013 asiakkuustyössään positiiviseen suuntaan usealla rintamalla, mm. häiriöviestinnässä.

Elenia Lämpö haluaa olla paikallisesti läsnä ja mukana ihmisten arjessa. Sponsorointiyhteistyössä yhtiö keskittyy lasten ja nuorten liikuntaan, ympäristöön, kulttuuriin sekä perheiden paremman arjen tukemiseen. Vuonna 2013 yhtiö aloitti yhteistyön juniorijalkapallon saralla Jyväskylässä JJK:n ja Hämeenlinnassa HJS:n kanssa. Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy ja Elenia Lämpö Oy solmivat merkittävän yhteistyösopimuksen, jolla Elenia Lämpö on Hämeenlinnan Pullerin alueelle rakennettavan urheilutalon pääyhteistyökumppani. Uuden Elenia Areenan toiminta-ajatuksena on tarjota ainutlaatuinen kohtaamispaikka ja mahdollisuus elämyksiin niin liikunnan kuin kulttuurinkin parissa.

Tavoitteena olla entistä lähempänä asiakasta ja aikaansaada vuorovaikutteinen asiakaskokemus

Asiakkaiden entistä laadukkaampi ja monipuolisempi palvelu on Elenia Lämmön toiminnan kehityksen lähtökohta. Kehitystyötä tehdään mm. toimialan seurannan ja suoran asiakaspalautteen pohjalta.

Vuoden 2013 aikana Elenia Lämpö toi markkinoille useita uusia palveluita ja konsepteja laadukkaamman asiakaskokemuksen ja -palvelun varmistamiseksi. Ajankohtaisiin energia-alan kysymyksiin pureutuneissa Taloyhtiöiden hallitusten energiailtakouluissa oli lähes 200 osallistujaa neljällä eri paikkakunnalla. Uusi sidosryhmille suunnattu uutiskirje monipuolisti Elenia Lämmön viestintää. Yhtiön asiakkaat saavat uutiskirjeestä ajankohtaista tietoa alan ja yhtiön tapahtumista. Haastatteluilla kerätyillä asiakaskokemuksilla Elenia Lämpö viestii entistä paremmin kaukolämmön eduista.